top of page

UPRAWNIENIA

    Każdy moduł fotowoltaiczny wystawiony na światło dzienne generuje na złączach napięcie około 40 Volt. W połączeniu szeregowym napięcie generatora złożonego z 12 paneli wynosi 480 Volt. Ta wartość 4-krotnie przekracza napięcie bezpieczne dla człowieka, które dla prądu stałego jest równe 120 Volt. Co więcej, w trakcie łączenia ze sobą paneli przy zaciskach może pojawić się niebezpieczny łuk elektryczny. Dlatego tak ważne jest aby instalację fotowoltaiczną wykonywały osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE SEP

    Podstawowym dokumentem zezwalającym na obsługę urządzeń elektrycznych, wykonywanie sieci i instalacji elektroenergetycznych a w tym instalacji fotowoltaicznej jest świadectwo kwalifikacyjne w zakresie energi elektrycznej wydawane przez  Stwoarzyszenie Elektryków Polskich (potocznie nazywane uprawnieniami SEP). Do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego niezbędne jest zaliczenie egzaminu przed komisją.

CERYTFIKAT OZE (PV)

    Drugi dokument dopuszczający do wykonania instalacji fotowoltaicznej to Certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Podobnie jak w przypadku uprawnień SEP należy zdać egzamin po uprzednim ukończeniu kursu w akredtytowanym ośrodeku szkoleniowym.

    W naszej firmie każda osoba biorąca udział w montażu posiada jeden z wyżej wymienionych uprawnień. Certyfikat OZE naszej firmy widnieje w rejestrze na stronie Urzędu Dozoru Technicznego <klik>

bottom of page